Hemen Arayın +90 312 284 22 51

Ülkemizde bulunan işyerlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için PAYANDA Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak hizmet vermekteyiz. Eğitimlerimiz işyerlerinde görsel cihazlarla iş ve zaman kaybı olmadan çalışanların anlayabileceği düzeyde onlarda davranış değişikliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitime katılan personele Katılım Belgesi verilmektedir.

Devamı…

Çalışanların ve her kademe yöneticilerin işyeri ve toplumsal ilişkilerindeki yıpranma, çatışma ve sosyal tahribat dikkate alınarak verimliliği önleyici etkenleri bertaraf için hazırlanan programlar ve oluşan uzman kadrosuyla bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Eğitimlerimiz, alanında kariyer sahibi akademisyenler ve uzmanlar tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. İşyerlerinin sosyo-psikolojik varlığı dikkate alınarak yeni organizasyonlar da yapılabilmektedir.

Devamı…

Kurumsal eğitimlerimizde Etik ve Etik Kuralları eğitimleri vermekteyiz.

Devamı…

Standart eğitimlerimize ilave olarak işyerinin mesleki teknik özelliklerinde doğan ihtiyacının karşılanabilmesi dikkate alınarak Teknik Eğitim, Organizasyon ve Planlama hizmeti vermekteyiz. Zorunlu mesleki yeterlilik ve iş başı eğitimlerinde hizmet içi organizasyon ve genel koordinasyon çalışmaları da yapılmaktadır. Revizyon ve bakım, montaj ve de-montaj çalışmalarında planlama, organizasyon ve eğitim desteği ile her zaman yanındayız.

Eğitimlerimiz; bilgi ve saha tecrübesine sahip, alanında yeterli eğitim almış, pedagojik formasyon sahibi Teknik Öğretmenler, Eğiticilerin eğitimi programından geçirilmiş Mühendisler ve Usta Öğreticilik standardına sahip, tekniker ve ya teknisyenler tarafından uygulanmaktadır.

Devamı…

PAYANDA İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. işyerlerinin yasal çerçevede yapmakla yükümlü bulundukları teknik yapılanma ve iş sağlığı ve güvenliği organizasyonlarını ile hizmetinizdedir. İşyeriniz ve çalışma alanlarınızın organizasyonlarında İş Güvenliği Uzmanları, Akademisyenler ve kendi alanında kariyer sahibi Teknik Personeller görev almaktadır.

Devamı…